Servicevoorwaarden Microsoft Gift Card - Microsoft-ondersteuning (2023)

Deze overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of een van haar gelieerde ondernemingen, afhankelijk van waar u woont) ("wij", "ons", "onze" of "Microsoft") beschrijft hoe u een cadeaubon kunt inwisselen met uw Microsoft-account inwisselen en aankopen doen met deze Cadeaukaart bij deelnemende winkels die wij bezitten (gezamenlijk "Deelnemende Winkels"), inclusief maar niet beperkt tot Microsoft Store online, Microsoft Store op Windows 10, Xbox One en Xbox 360 (Xbox 360 vereist). Live) . Wanneer we de term 'cadeaubon' gebruiken, bedoelen we een fysieke of digitale prepaidkaart of voucher die kan worden ingewisseld voor uw Microsoft-account en kan worden gebruikt om producten te kopen bij deelnemende winkels, tenzij u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt. ) ) Tegoeden op cadeaubonnen worden uitgegeven en beheerd door Microsoft Corporation, een Washington Corporation en/of hun gelieerde ondernemingen. Als u zich in de EER bevindt, worden tegoeden op cadeaubonnen uitgegeven en beheerd door Microsoft Ireland Operations Limited.

Deze Overeenkomst bevat belangrijke bepalingen over onze relatie. Daar hoort ook onze bijMicrosoft-Servicevertragmet de voorwaarden die van toepassing zijn op uw Microsoft-account en (alleen inwoners van de VS) een bindende arbitrageclausule en vrijstelling van groepsvorderingen die van invloed zijn op uw rechten om geschillen met Microsoft op te lossen.

1. Reikwijdte van de Overeenkomst; acceptatie van voorwaarden

1.1 Welke diensten vallen onder dit contract?Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van tegoeden of tegoeden die zijn opgeslagen in uw Microsoft-account om in aanmerking komende aankopen ("Producten") te doen met compatibele apparaten bij Deelnemende Winkels. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, kunnen we de beschikbaarheid, functies, specificaties en prijzen in verband met uw accountsaldo of producten die verkrijgbaar zijn bij deelnemende winkels op elk gewenst moment zonder aansprakelijkheid toevoegen, stopzetten, verwijderen of opschorten, tijdelijk of permanent. zoals uiteengezet in deze Overeenkomst

1.2 Hoe accepteer ik deze overeenkomst?U accepteert deze Overeenkomst door een cadeaubon te kopen, een Microsoft-cadeaubon in te wisselen voor uw Microsoft-account of door tegoeden op uw Microsoft-account te gebruiken om aankopen te doen bij deelnemende winkels.

1.3 Kan Microsoft deze Overeenkomst wijzigen nadat ik deze heb geaccepteerd?We kunnen van tijd tot tijd delen van deze Overeenkomst toevoegen, wijzigen of verwijderen. Als we materiële voorwaarden wijzigen die van invloed zijn op uw rechten onder deze Overeenkomst, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via uw Microsoft-account, in een e-mailbericht of op een andere geschikte elektronische manier.

(Video) How to use Microsoft Forms

2. Microsoft-inhoud

2.1 Heb ik een Microsoft-account nodig?Ja. Om te winkelen bij deelnemende winkels, moet u een actief Microsoft-account hebben. U kunt cadeaubonnen inwisselen voor uw Microsoft-account, uw huidige saldo en eventuele vervaldatums van promotietegoed voor uw account bekijken, of persoonlijke gegevens wijzigen.

2.2 Hoe voeg ik geld toe aan mijn Microsoft-account?U kunt geld toevoegen aan uw Microsoft-account door u aan te melden bij uw Microsoft-account en een geschikte cadeaubon en/of code in te wisselen. Dit noemen we "het verzilveren van je cadeaukaart". Bij inwisseling wordt het volledige bedrag dat aan de kaart is gekoppeld, bijgeschreven op uw Microsoft-account. Ook kunnen er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op de cadeaukaart. Tenzij wettelijk vereist, kunnen cadeaubonnen niet worden ingewisseld voor geld of worden opgeladen. Als u in een EU-land woont waar de lokale wetgeving voorziet in een afkoelingsperiode, kunt u niet-ingewisselde cadeaubonnen binnen 14 dagen na aankoop retourneren voor een volledige terugbetaling. U erkent echter dat een kaart of code, eenmaal ingewisseld, niet-restitueerbaar is. Als u een cadeaukaart koopt van een andere leverancier dan Microsoft, is het retourbeleid van die derde partij van toepassing. Microsoft is niet verantwoordelijk als u uw cadeaubon verliest of kwijtraakt, of als deze wordt gestolen of gebruikt zonder uw toestemming.

2.3 Zijn er vervaldata of kosten?Niet-promotionele tegoeden verlopen niet. Alle promotionele tegoeden in uw Microsoft-account zijn onderhevig aan een vervaldatum zoals gespecificeerd in de aanbiedingsvoorwaarden. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanhouden van geld op uw account, ongeacht of dit is verdiend via een promotie of anderszins.

2.4 Hoe kan ik kopen bij deelnemende winkels?U mag uw accountsaldo alleen gebruiken om producten van deelnemende winkels te kopen. U moet zich aanmelden bij uw Microsoft-account om de aankoop te doen. Niet-verlopen promotietegoeden worden afgetrokken (in volgorde van de eerstvolgende vervaldatum) van uw Microsoft-account voordat het resterende tegoed wordt gebruikt.

(Video) How to get Robux Fast with Microsoft Rewards (Best Method!)

Als uw Microsoft-account onvoldoende saldo heeft om een ​​aankoop te voltooien, moet u een andere betalingsmethode gebruiken die bij uw Microsoft-account is geregistreerd om het resterende aankoopbedrag te betalen en de volledige aankoop te betalen met een andere betalingsmethode in plaats van dat uw accountsaldo wordt toegevoegd of gecrediteerd naar uw Microsoft-account, indien beschikbaar.

Als u producten koopt met geld op uw rekening, zullen we een bedrag dat gelijk is aan de kosten van de aankoop aftrekken van uw rekeningsaldo. Als u Producten van Derden koopt in een Deelnemende Winkel met uw Accountsaldo (of uw Accountsaldo samen met een andere betalingsoptie), wordt een dergelijk bedrag aan ons beschouwd als betaling aan die derde partij en heeft u geen verdere betalingsverplichtingen aan de derde partij feest. feest.

U mag uw accountsaldo niet gebruiken voor bepaalde abonnementen of in-app-aankopen of om contant geld of geldvervangers (bijv. cadeaubonnen) te kopen, behalve zoals vereist door de wet. Elke deelnemende winkel kan aanvullende aankoopbeperkingen of -uitsluitingen opleggen. Microsoft biedt geen restitutie voor producten die zijn gekocht bij deelnemende winkels, tenzij wettelijk vereist. Als we een retourzending accepteren (zelfs als we dit doen namens een derde partij van wie u producten hebt gekocht), crediteren we uw Microsoft-account met hetzelfde bedrag dat is gebruikt om de geretourneerde producten te kopen.

2.5 Gelden er beperkingen voor het gebruik van het geld van mijn Microsoft-account bij deelnemende winkels?De volgende beperkingen en vereisten zijn van toepassing:

(Video) Microsoft's verborgen bericht

 • Mogelijk moet u aan bepaalde hardware- en softwarevereisten voldoen, zoals: B. Internettoegang (er kunnen verbindingskosten in rekening worden gebracht), een Microsoft-cadeaubon inwisselen voor uw Microsoft-account en dat geld gebruiken in winkels van Microsoft.

 • Tegoeden in een specifieke valuta kunnen alleen worden toegevoegd aan een Microsoft-account dat is geregistreerd in het rechtsgebied dat die valuta als officiële valuta erkent, en kunnen vervolgens alleen worden gebruikt bij deelnemende winkels die beschikbaar zijn in het rechtsgebied waar het account is geregistreerd. Uw accountsaldo kan niet worden omgerekend naar een andere valuta.

 • Uw Microsoft-accountsaldo kan niet worden overgedragen naar een andere persoon of Microsoft-account.

 • Van tijd tot tijd, en naar eigen goeddunken, kan Microsoft extra rekeningsaldolimieten opleggen aan uw vermogen om cadeaubonnen in te wisselen voor geld of betalingen te ontvangen op uw Microsoft-account en dat geld te gebruiken om aankopen te doen bij deelnemende winkels of om te kopen en te verzenden. Cadeaubonnen. ZienBeperkingen op geld in uw Microsoft-accountvoor meer informatie over deze extra saldolimieten.

  (Video) COMO TRANSFERIR SALDO DA GOOGLE PLAY PARA CONTA BANCÁRIA

We kunnen aanvullende beperkingen opleggen aan uw toegang tot en gebruik van uw Microsoft-accountsaldo of u vragen een transactie te voltooien met een andere betalingsoptie om fraude of ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

3. Schorsing; Conclusie; confiscatie

Als u de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt, kunnen we actie tegen u ondernemen als we van mening zijn dat dit nodig is, inclusief het opschorten en beëindigen van de toegang tot uw Microsoft-account of enig saldo in uw account, of uw recht om cadeaubonnen te kopen of in te wisselen of producten te kopen . Als uw account of accountsaldo wordt opgeschort, verliest u geen rekeningsaldi anders dan de waarde van promoties die verlopen tijdens de opschortingsperiode. De waarde van aanbiedingen die verlopen tijdens de opschortingsperiode, wordt niet bijgeschreven op uw Microsoft-account.

Als we uw Microsoft-account sluiten, betalen we het resterende saldo terug zoals wettelijk vereist. We restitueren echter geen actietegoeden. Als je een cadeaubon hebt die je niet hebt ingewisseld, kun je deze niet inwisselen voor je Microsoft-account en betalen we de kosten van die cadeaubon niet terug. Deze regels zijn onderworpen aan bepaalde aanvullende voorwaarden die Microsoft van tijd tot tijd kan opleggen.

Als een terugbetaling vereist is, behouden we ons het recht voor om geld op uw rekening in te houden om ons te compenseren voor eventuele schade die we kunnen oplopen. Als u vrijwillig uw Microsoft-account sluit, waar vereist door de wet, zullen we het resterende saldo in uw account terugbetalen dat geen promotioneel saldo is, onderhevig aan bepaalde voorwaarden die Microsoft van tijd tot tijd kan opleggen, tenzij we te goeder trouw geloven dat u fraude of vermoedelijk misbruik van uw Microsoft-account hebben gepleegd; dan heeft u mogelijk geen recht op restitutie.

(Video) 3 WAYS TO GET MICROSOFT REWARD POINTS VERY FAST!!!

4. Kennisgevingen aan de Partijen

Deze Overeenkomst wordt verstrekt in elektronisch formaat. We kunnen u informatie in elektronische vorm verstrekken over deze Overeenkomst, uw rekeningsaldo en andere informatie die we wettelijk verplicht zijn te verstrekken. We kunnen de informatie die u nodig hebt e-mailen naar het adres dat is opgegeven in uw Microsoft-account of op bepaalde Microsoft-websites. E-mailmeldingen worden beschouwd als gegeven en ontvangen wanneer het e-mailbericht wordt verzonden. Als u geen informatie elektronisch wilt ontvangen, moet u stoppen met het gebruik van uw rekeningsaldo.

5. Klantenservice

Als u vragen of opmerkingen heeft over het kopen van cadeaubonnen, toegang tot en gebruik van uw accountsaldo, problemen met producten die zijn gekocht met uw accountsaldo, of ongeoorloofd gebruik van uw accountsaldo wilt melden, neem dan contact met ons op.Microsoft-klantenservice.

FAQs

Why can't I redeem my Microsoft Gift Card? ›

Some codes can't be redeemed if your Microsoft account is suspended or has a balance due. Resolve all account suspensions and unpaid balances by going to the Services & subscription section of your account before redeeming the code. You can only use some digital codes in specific regions.

How do I check the balance on my Microsoft Office gift card? ›

Select System > Settings > Account > Payment & billing. To help protect your account, you may be asked to enter your password. You'll see Payment options, where your balance is shown under Microsoft account. If you have several payment options, you may have to scroll right to see it.

What to do if your Xbox gift card doesn't work? ›

Contact the store and have them activate the card. All codes must be activated at the point of sale to be used on Xbox. If the code doesn't work 24 hours after purchase, take the card back to the retailer along with your proof of purchase and ask them to activate it.

How do I get a refund on a Microsoft Gift Card? ›

Sign in to the gift card history page in your Microsoft account. If you end up on a gift card merchandise page, select Gift card history, sign in, then select Gift card history again. Locate the gift card to cancel. Select Cancel > Confirm to cancel the order and get a refund.

Why is my gift card not working even though I have money? ›

There are a number of possible reasons why a purchase could be declined: You don't have enough money left on your card. You haven't activated or registered your card. The address you gave to make an online or phone purchase is different from the address you have on file with your prepaid card provider.

How do I activate my Microsoft gift card? ›

How to redeem a gift card or download code in Windows
 1. Open the Microsoft Store.
 2. Select your personal icon at the top of the app and then select Redeem copde or gift cards.
 3. Enter the 25-character code, and then select Redeem. Don't worry about hyphens, the system takes care of those for you.

What gift cards don't need to be activated? ›

Here are some of the best prepaid cards we recommend that don't charge activation fees when you sign up for them online:
 • Brinks Prepaid Mastercard. ...
 • PayPal Prepaid Mastercard® ...
 • NetSpend® Visa® Prepaid Card. ...
 • NetSpend® Visa® Prepaid Card. ...
 • Bluebird® American Express® Prepaid Debit Account. ...
 • The Mango Prepaid Mastercard®
Jan 10, 2023

How do I activate my gift card without a cashier? ›

Activate the gift card by phone instead. Find the activation sticker on the front, call the number provided, and follow automated prompts to complete the process.

How do I activate my Xbox gift card without cashier? ›

Activating your Xbox Gift Card via the Xbox website
 1. Go to Xbox.com and select Sign in;
 2. Sign in to your Xbox account and click on Redeem code in the drop down menu that appears when you click on your profile picture;
 3. Select Redeem code;
 4. Enter the code that consists of 25 characters, click next and confirm one last time.

How long does it take for Microsoft to refund your money? ›

Refunds are generally processed within 3–5 business days and are applied to the original payment option. Digital gift cards and service/subscription cards may also be eligible for return. For detailed info about the return and refund policy, see Microsoft Terms of Sale.

How long does an Xbox refund take? ›

The refund may take a few business days; and you may want to check with your bank to ensure the applicable payment method has been properly credited.

Can gift cards be returned for a refund? ›

Return the Gift Card to the Issuing Retailer

The retailer may exchange the card for cash, but at a discounted rate. For example, the issuer may refund 90% or less of the face value of the card. The issuer they refuse to accept a return of the gift card unless you have the purchase receipt.

Can I call to check my gift card balance? ›

Call the number on your card.

Every gift card should have their terms and conditions printed on the back of the card. This usually includes a telephone number, which you can call to find out your balance.

Is there an app to check gift card balances? ›

With Gyft, you can manage, store, and check the balance of your plastic gift cards. Use the app to conveniently redeem your gift cards in stores, right from your phone. Did you get a gift card that you didn't want? With Gyft, you can always re-gift gift cards that you received but will not use.

Can you check Xbox gift card balance without redeeming? ›

You can also log in to your Microsoft account at Microsoft.com or use your Xbox console, select “Home”, and then select “Money and Gift Cards” to check your gift card balance.

How long does money stay on a gift card? ›

Federal Law Offers Protections

Under the law, a gift card cannot expire until at least five years from the date it was activated. The law also places general limitations on fees.

Can a gift card go negative? ›

Can the card ever have a negative balance? If a merchant puts through a transaction without prior authorization and funds are not available on the card, you may be liable for the amount greater than your available balance and be required to make payment to cover that amount.

Are gift cards already activated? ›

The card is presented to the system (swiped or read) and the unique card number is confirmed in a database. The dollar amount to load on the card is input to the database and is associated with the unique card number within the database. The card is now activated or loaded.

Where is the activation code on a gift card? ›

The 16-digit card number printed on the front of your gift card. The 3-digit security code (CVV code) printed on the back of your card.

Do you have to activate a gift card for it to work? ›

Many gift cards are activated when they're purchased, so they don't need to be activated by the recipient. However, some do need to be activated by the recipient before they can be used. You can activate a gift card by calling the merchant or accessing the provided URL and inputting the correct activation numbers.

Why do people steal unactivated gift cards? ›

Gift cards have no value until activated, so they aren't usually under lock and key at the store. This makes them very easy to steal. Thieves steal the worthless gift cards, record card numbers and PINs, and then return the cards to the shelves at the store.

Why does it say my gift card is in the process of being activated? ›

If you ever see a “Giftcard in the process of being activated “ error message from Walmart, it simply means your digital asset is still being activated. Kindly give it a few minutes and try again later. If this error persists, take it back to the store of purchase for rectification.

How can I turn a gift card into a cash kiosk? ›

Using a gift card kiosk is simple. First, find a kiosk at a participating grocery store or other location. Then, insert your gift card into the machine and follow the prompts. The kiosk will give you a quote for how much cash you can get in return for your gift card.

How do I redeem a gift card manually? ›

Redeem a gift card on your Android device

Tap the menu button , then tap Account. Tap Redeem Gift Card or Code. Enter the 16-digit code. Then tap Redeem.

How do cashiers activate giftcards? ›

How do gift cards get activated in stores? The customer decides how much money they want to put on the gift card. Then the cashier scans the card through the register entering the dollar value of the card. The customer gets a receipt and a another receipt showing the gift card has been activated with the dollar value.

How do I know if my Xbox gift card is activated? ›

Yes you can, check it out at redeem.microsoft.com and there will be a page showing what it is if it is still valid and will ask you to confirm if you want to redeem it.

Can you activate a gift card at self checkout? ›

Self-service checkout kiosks have grown in popularity in retail and grocery stores, and they are a convenient option when making a small purchase. Gift cards can be purchased at self-service checkout in some stores, and they will be activated once your payment has been processed and your transaction is complete.

Do Microsoft refunds go to the card or account? ›

Refund Request Process

We use this information to improve our products and processes, and to hopefully minimise the need for future refund requests. If we grant refund approval, you'll see the refund being processed on your Microsoft account, and you'll no longer be able to use the content.

Does Microsoft refund on weekends? ›

It will take 5 business days for a refund to go back to your bank or your card issuer. Business days are Monday to Friday. Weekends are excluded.

How long does it take for a refund to show up on your debit card? ›

Refunds to debit cards tend to take between two and five business days, but it can take up to 30 days depending on the company issuing the refund.

Can Xbox ban you for refunds? ›

Abuse of the refund policy or Xbox Support to gain unauthorized refunds is fraud. It's for this reason that attempting to circumvent the refund policy is strictly prohibited and can lead to enforcement action.

Why is my refund taking so long Xbox? ›

Refunds may take several business days or longer to appear in your account, so you may want to check with your financial institution to understand when the applicable payment method will be credited. Check out additional eligibility details, guidelines, and resources below.

How do I know if my Xbox refund worked? ›

Get the status of your return and refund
 1. You can request a refund on your Xbox order history page. Open Order history.
 2. Find the product. It will include the return and refund status.
 3. If you see we've issued the refund, but the money hasn't been credited back to your payment provider, wait a few days.

Can you cash out a gift card? ›

No. Cash cannot be withdrawn from a gift card, and you cannot get cash back in connection with a purchase transaction.

Can refund gift cards expire? ›

Careful--a gift card can expire before you lose your right to a refund. The federal law allows fees if they're clearly disclosed.

Can a company refuse to refund a gift card? ›

It's all money stores get to keep. In California, customers have the right to a cash refund on gift cards and gift certificates, as long as the remaining balance is less than $10. But an undercover Call Kurtis producer found it's not always easy to get cash back, even after mentioning the law.

Why is my Minecraft gift card not working? ›

Check for typos to make sure you entered all information accurately and as it appears on your gift card. Try again in an hour or two to rule out a temporary server outage. Return it to the store that you purchased it from and ask their customer service to activate the card.

Why is my online gift card not working? ›

You don't have enough money left on your card. You haven't activated or registered your card. The address you gave to make an online or phone purchase is different from the address you have on file with your prepaid card provider.

What can you do if you can't use a gift card? ›

You can regift the card or donate it to a good cause. CharityChoice, an organization operated by a nonprofit, allows you to donate unwanted store and restaurant gift cards to your choice of more than 1,000 charities. You can also try reaching out to charities directly to see if they accept gift card donations.

Why can't I redeem gift card on App Store? ›

Try entering your redemption code manually. When you redeem a gift card, tap or click "You can also enter your code manually." Make sure that you enter the redemption code that begins with "X", not a different number on the card. Make sure that you enter the correct characters.

Does a Microsoft gift card work for Minecraft? ›

Minecraft: Java and Bedrock Edition for PC pre-paid cards can be used on a new or existing Microsoft account and will entitle the cardholder to one Minecraft: Java or Bedrock Edition for PC license (a.k.a. one copy of both versions of Minecraft).

Can I pay for Minecraft with a gift card? ›

Click the "Redeem Gift Code or Prepaid Card" button under "Redeem Gift Code or Prepaid Card". Choose "Minecraft Realms" under "Redeem other products". Enter the PIN code found on your card (scratch the silver area on the back to find the PIN code). Your card has now been redeemed.

Is there a way to buy Minecraft with a gift card? ›

If you have purchased a Minecraft: Java Edition prepaid card at a retail store, you can redeem your code by visiting minecraft.net and clicking REDEEM JAVA EDITION. You will be prompted to log in or create a Microsoft account. Once this is complete you can redeem your code and finish setting up your Minecraft profile.

How do I know if my gift card is activated? ›

If you're concerned about the activation of the gift card, check with the cashier that it is properly activated and ready to use. The cashier may provide you with a receipt confirming that the card has been activated.

How long does it take for an online gift card to process? ›

Orders for digitally delivered gift cards (E-Mail) are typically fulfilled in less than 5 minutes of successful completion of your order.

How long do e gift cards take to work? ›

You send an e-gift card by buying it online and entering the recipient's details. The recipient receives an email telling them they have been sent an e-gift card, which they then claim and activate. Delivery is virtually instantaneous, and the recipient can usually use the funds within minutes.

Videos

1. Roblox is Giving Away FREE ROBUX...
(KreekCraft)
2. How to Earn Microsoft Rewards Points on Xbox, PC & Mobile - Free Game Pass, Gift Cards, Robux, DLC
(Rewards Hunter)
3. How to Get FREE Robux/Microsoft Points FAST (Roblox Microsoft Rewards)
(Geoffrey James)
4. Roblox Microsoft Rewards Was A Complete FAIL!
(SharkBlox)
5. 🤷‍♂️ What is Microsoft 365 - Explained
(Kevin Stratvert)
6. Xbox Game Pass Quests - Earn Money Playing Games (using Microsoft Rewards)
(Maka91Productions)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated: 08/06/2023

Views: 6459

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.